GWARANCJA


GWARANCJA

Warunki gwarancji

Spółka (określana jako MHT Europe) gwarantuje, że wszystkie wyroby Fontaine Fifth Wheels produkowane przez Spółkę będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych.
Okres gwarancji da wyrobów Fontaine wynosi:

3 lata dla części i robocizny
lub
500 000 km (w zależności od tego, która z wartości wystąpi najpierw)

Wszelkie instalacje muszą być wykonywane zgodnie z firmową instrukcją montażu Fontaine Fifth Wheel.

Niniejsze warunki gwarancji obejmują wady materiałowe i wykonawcze, ale nie obejmują wad spowodowanych przez następujące czynniki:
A. Pojazdy, które nie są używane zgodnie z instrukcjami stosowania Fontaine.
B. Wypadki
C. Nieprawidłowa instalacja (patrz oficjalna instrukcja montażu Fontaine).
D. Ogólne zużycie
E. Niewłaściwe użytkowanie, modyfikacja lub zaniedbanie
F. Nieprawidłowa konserwacja siodła bez użycia oryginalnych części Fontaine (patrz oficjalna instrukcja obsługi Fontaine).

Spółka musi zostać powiadomiona przed rozpoczęciem jakiejkolwiek naprawy. Niezastosowanie się do tego wymogu spowoduje automatyczne odrzucenie reklamacji.
W przypadku reklamacji gwarancyjnej, należy powiadomić firmę Fontaine, aby można było nadać numer działu obsługi klienta (CS). Wszelkie części, które nie są oznaczone ważnym numerem CS, nie będą przyjmowane w charakterze zwrotu.

Jeżeli wymagany jest zwrot siodła lub komponentu do zakładu produkcyjnego w celu zbadania, należy je wysłać przesyłką za przedpłatą i odtłuścić przed zwrotem.
Zgodnie z warunkami gwarancji Spółka zgadza się na wymianę wadliwego siodła (lub odpowiednich części według własnego uznania), wobec czego zostanie ono dostarczone do Wielkiej Brytanii opłaconym przewozem lub zgodnie z ustaleniami z zamawiającym. Części mogą być wymieniane wyłącznie w celu pokrycia ewentualnych roszczeń gwarancyjnych po otrzymaniu ważnego numeru zamówienia. Jeśli reklamacja zostanie odrzucona, firma Fontaine wystawi fakturę za części zamienne.

W przypadku uwzględnionych reklamacji (maksymalnie do 1 godziny), pracownicy będą upoważnieni do wymiany siodła lub komponentu po obowiązującej w firmie gwarantowanej stawce. Wszelkie faktury nie oznaczone ważnym numerem CS nie zostaną zatwierdzone do zapłaty. Firma Fontaine zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich roszczeń gwarancyjnych, które uzna za nieuzasadnione.

Napisz do nas!
oddzwonimy niezwłocznie!