NEJČASTĚJŠÍ

OTÁZKY- FAQ


Zde je několik užitečných informací týkajících se často kladených otázek.

Pokud byste ale chtěli vědět něco jiného, zeptejte prosím:
+48616700362
zamowienia@alupart.pl

Jaké díly jsou součástí sady pro opravu čelistí točnice?
Čelist, zámek, otočné čepy a pružiny.

Jaké díly jsou součástí sady pro opravu posuvníku?
Písty posuvníku a pružiny.

Jak nastavit točnici a jak často bych to měl dělat?

Naš postup nastavení:

1. Odšroubujte pojistnou matici seřizovače a vyšroubovávejte seřizovač (proti směru hodinových ručiček) dokud není zcela uvolněný ze zamku.

2. Vložte nový navěsný čep (nebo připojte k přivěsu) a ujistěte se, že se mechanismus zcela zavřel.

3. Našroubujte seřizovač ve směru hodinových ručiček, dokud se nedotkne konce zamku.

4. Proveďte směrem dovnitř další 3 otáčky (aby byla zajištěna 0,4 mm provozní vůle).

5. Dotáhněte pojistnou matici seřizovače.

6. Odstraňte navěsný čep/testovací jednotku. Nastavení by mělo být kontrolováno každých 6 měsíců nebo každých 50 000 km.


Jaká je tolerance opotřebení na čelisti točnice, než budu potřebovat sadu na opravu?
Pokud je čelist méně než 20,25 mm od průměru navěsného čepu k ploché ploše, která se dotýká zamku, pak je potřebná nova sada čelisti.

Nemohu odpojit moji točnici – jak to opravit?
Je to obecně způsobeno chyběním nastavení zámku pro vůli navěsného čepu nebo nastavovací kolík zcelá chybí. Pro opravu toho, je třeba provést postup nastavení (viz předchozí FAQ nebo se podívejte do návodu k použití) nebo v případě potřeby, namontujte nový nastavovací kolík.

Mohu měnit výšku své točnice a jaké výšky jsou k dispozici?
Ano, můžete změnit výšku točnice. Montážní podpěry jsou vyměnitelné a jsou k dispozici v 7 výškách, od 138 m do 257mm.

Jaký je točivý moment pro šrouby točnice?
Šrouby M16 točnice by měly být utahovány na 280 Nm.

Jsou 150SP a 150SP2 stejný výrobek?
Ano jsou -jen část vyrobeného těla je jiná. Mechanismus a všechny opravné sady jsou stejné pro oba modely.

Napište nám!
OKAMŽITĚ ZAVOLÁME ZPĚT!