ZVEDACÍ
TOČNICE

TYP Fontaine 3000 FFH Třída G50-X

Točnice je určena pro tahače Mega, které díky zvedacímu mechanismu umožňují spájení návěsů standardní výšky. Ve zdvižené poloze má točnicve stejnou pevnost jako u snížené – oba typy návěsů lze nakládat stejně.

VÝHODY

Nejvyšší technické parametry na trhu

D = 130 kN - maximální tažná síla, pro sadu 2 nápravový tahač + 3 nápravový návěs DMC 40 tun dosahuje asi 90 kN – to znamená, že točnice má značnou rezervu výdrže.

U = 18 tun - maximální tlak na točnici, standardní třínápravový návěs s délkou 13,6 m naložený do maximálního přípustného zatížení vyvíjí tlak na točnici 12 tun – točnice má značnou rezervu výdrže.

Nejvyšší technické parametry na trhu

S točnicí dodáváme upevňovací šrouby a další součásti potřebné pro montáž (sada matic, pneumatických hadic, koncovek).

TechLock

Žádný kontakt = žádné zapnutí
Točnice je navržená tak, aby se snížilo riziko nesprávného spojení díky snímači výšky systému TechLock, který nedovolí, aby byla točnice zavřena, pokud je návěsný čep ve špatné výšce nebo v nevhodné poloze.

Ochrana čelistí
Naše profilované ochranné kryty chrání TechLock před poškozením způsobeným nesprávným spojením.

Menší opotřebení návěsového čepu
Kontaktní plocha čepu dosahující 360° prodlužuje životnost čepu a mechanismu točnice.

Stáhnout produktové informace

3 LETÁ TOVÁRNÍ ZÁRUKA FONTAINE

V Evropě poskytuje pouze společnost Fontaine tříletou záruku na všechny typy točnic.

CO NÁS ODLIŠUJE?

3 letá
záruka

D = 130 kN

U = 18 tun

DOPORUČENÉ MOŽNOSTI

Výška zdvihu na výběr

točnice má vždy 2 výšky

167 mm plus 104 mm = 267 mm

167 mm plus 154 mm = 321 mm

Doporučujeme verzi se zdvihem 154 mm, protože to je obvykle rozdíl ve výšce sedla mezi tahačem Mega a Standard. Výška zdvihu závisí na výšce nohou, na kterých stojí točnice při zvednutí. V případě potřeby je k dispozici nižší verze, nebo nabízíme výměnu nohou do 6 měsíců od nákupu v servisním bodu v Poznani zdarma.

167 mm plus 206 mm = 373 mm

Barevný odstín podle palety RAL

Dodatečný systém centrálního
mazání Groeneveld

Horní deska sedla 300 lm

(LM = lowmaintenance) – litinová deska s kluznými deskami ze speciálního odolného plastu, který omezuje používání maziva.

Green Eye

Bezpečnostní karabina se snímačem.

Single point lubrication

Jednobodový mazací systém Fontaine používá plastické mazivo na návěsový čep automatickým způsobem a jeho práce může být naprogramována v intervalech 1 až 12 měsíců, takže uživatel nemusí pamatovat na mazání.

KALKULÁTOR

Parametr určuje maximální přípustný tlak na
točnici v tunách, a ne maximální zatížení návěsu a
to je důvod, proč standardní třínápravové návěsy nemají
omezení užitečného zatížení.

Maximální tlak na točnici (kg)

Maximální celková hmotnost tahače (kg)

Maximální celková hmotnost návěsu (kg)

Hodnota D =

ŽÁDOST O CENOVOU NABÍDKU
NA ZVEDACÍ TOČNICI

Jméno

Příjmení

E-mail

Telefon

Obsah zprávy

Vaše zpráva byla odeslána